Doanh nhân đương thời
Thông tin doanh nghiệp
NEWS  |  TAGS

  • Kiến thức
  • Mẫu bài test phỏng vấn của NTD cho ứng viên

Mẫu bài test phỏng vấn của NTD cho ứng viên

Thông qua buổi phỏng vấn, NTD sẽ không thể hiểu hết những tính cách và năng lực thật sự của bạn, thế nên họ thường dùng những bài test để kiểm tra lại. Thông thường, kết quả test mang tính chất khách quan, độ chính xác cao hơn, tuỳ vào tính chất công việc mà họ có những mẫu test và độ chuyên nghiệp khác nhau. Sau đây chúng tôi xin gửi đến bạn một số mẫu bài test phỏng vấn tổng hợp cơ bản để cùng tham khảo:

Mẫu bài test phỏng vấn

 

1. Mẫu test kiểm tra về năng lực hành vi

 

Đây là phần kiểm tra nhằm đánh giá về tính cách của bạn, các kỹ năng bạn có như kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm…để đánh giá mức độ phù hợp của bạn đối với công việc đang ứng tuyển.

 

Ví dụ 1: Khi thiết lập một nhóm cho một công việc, bạn sẽ lựa chọn các thành viên như thế nào?

 

a/ Có nhiều thế mạnh khác nhau

 

b/ Có thế mạnh về kỹ thuật

 

c/ Có khả năng liên kết với mọi người

 

d/ Theo đúng chỉ dẫn

 

e/ Người thích bạn

 

Ví dụ 2: Khi gặp một người hoàn toàn xa lạ, bạn cảm thấy thế nào trong việc bắt đầu nói chuyện với họ?

 

a/ Cực kỳ dễ dàng

 

b/ Dễ dàng

 

c/ Không khó khăn lắm

 

d/ Khó khăn

 

e/ Cực kỳ khó khăn

 

2.  Mẫu test kiểm tra khả năng suy luận, tính toán

 

Phần này có thể bao gồm các bài toán từ đơn giản đến phức tạp, các bài toán suy luận logic mệnh đề, suy luận số học, hình học, khả năng ngôn ngữ…

 

Ví dụ: Trong 3 tháng đầu năm, tổng số nhân viên của nhà máy bị giảm bớt 2% mỗi tháng. Trong tháng 4, do nhu cầu về sản phẩm của nhà máy tăng lên nên tổng số nhân viên được tăng thêm 8%. Tổng số nhân viên của nhà máy trong tháng 1, trước khi bị giảm bớt, là 334. Vậy tổng số nhân viên của nhà máy sau khi số nhân viên được tăng thêm trong tháng 4 là bao nhiêu?

 

A. 317 nhân viên

 

B. 328 nhân viên

 

C. 338 nhân viên

 

D. 340 nhân viên

 

E. 342 nhân viên

 

Ví dụ 2: Hãy điền từ còn thiếu vào chỗ trống sau?

 

Tay: ngón tay thì Cây:….

A. Cành

 

B. Lá

 

C. Đất

 

D. Gốc

 

3. Mẫu test kiểm tra trình độ chuyên môn

 

 

Ví dụ 1: Năm 2016, các nhà đầu tư góp vốn thành lập Công ty kế toán Hà Nội như sau: góp vốn bằng tiền 20 tỷ, góp vốn bằng nhà cửa máy móc 8 tỷ, góp vốn bằng hàng tồn kho 2 tỷ. Chỉ tiêu “Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu” ở dòng tiền từ hoạt động tài chính trên BCLC tiền tệ của DN phản ánh số tiền là:

 

a. 30 tỷ       b. 28 tỷ        c. 22 tỷ         d. 20 tỷ

 

Ví dụ 2: Trong tháng 12/2014, DN có phát sinh TGNH có kỳ hạn 2 tháng bằng ngoại tệ USD. Khoản tiền gửi có kỳ hạn bằng ngoại tệ này được đánh giá lại vào cuối năm tài chính, vì:

 

a. là khoản mục tiền tệ            b. là khoản đầu tư


c. là tài sản ngắn hạn              d. khoản mục phi tiền tệ

 

Hai ví dụ trên là mẫu test kiểm tra về trình độ chuyên môn các ứng viên xin vào ngành kế toán tổng hợp.

 

4. Mẫu test kiểm tra về chỉ số IQ của bạn

 

Ví dụ: Điền vào dấu "?" sao cho hợp logic

 

1) A , D , G , J , ?

 

2) 1 , 3 , 6 , 10 , ?

 

3) 1 , 1 , 2 ,3 , 5 , ?

 

4) 21, 20 , 18 , 15 , 11 , ?

 

5) 8 , 6 , 7 , 5 , 6 ,4 , ?

 

6) 65536 , 256 , 16 , ?

 

7) 1 , 0 , -1 , 0 , ?

 

8) 3968 , 63 , 8 , 3 , ?

 

Trên đây mình đã giới thiệu cho các bạn làm quen với những mẫu câu hỏi test cơ bản trong phỏng vấn xin việc. Chúc bạn thành công!

 

Tổng hợp