Doanh nhân đương thời

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Doanh nghiệp được tự quyết định con dấu

Doanh nghiệp được tự quyết định con dấu

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự luật Doanh nghiệp (sửa đổi) vừa được Quốc hội biểu quyết thông qua với 85,51% phiếu thuận là doanh nghiệp được tự chủ về con dấu.

 

Liên quan đến con dấu của doanh nghiệp, luật sửa đổi quy định doanh nghiệp có quyền tự chủ quyết định về hình thức, nội dung và việc quản lý, sử dụng con dấu; đồng thời, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện tên và mã số doanh nghiệp.

Trước khi biểu quyết thông qua luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã giải trình thêm nội dung này, khi một số đại biểu đề nghị nghiên cứu thêm để phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành về quản lý và sử dụng con dấu, cũng như có biện pháp bảo đảm con dấu có giá trị pháp lý và không bị giả mạo. Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, khi tham gia các hoạt động kinh doanh, bên đối tác đương nhiên có các biện pháp kiểm tra toàn diện về doanh nghiệp, kể cả tính xác thực của con dấu, để hai bên có thể tin tưởng, ký kết, thực hiện giao dịch.

Liên quan đến đề nghị không nên quy định công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật, vì có nhiều người đại diện theo pháp luật sẽ khó xác định người đại diện cho công ty khi có tranh chấp, khởi kiện, truy cứu trách nhiệm hình sự, dân sự…, Ủy ban Thường vụ Quốc hội lý giải: dự luật Doanh nghiệp sửa đổi quy định công ty hoàn toàn có thể tự quyết định, chỉ định một người đại diện theo pháp luật. Trường hợp cần thiết thì có quyền tự chủ quyết định việc có nhiều người đại diện theo pháp luật; phạm vi quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện phải được ghi rõ trong điều lệ công ty.

Để khẳng định rõ hơn nội dung này, khoản 2 Điều 13 của dự luật được chỉnh lý lại: “Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nhiệm vụ, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.”

Với 10 chương, 213 điều, luật Doanh nghiệp (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2015.

 

Theo Thanh Niên Online