Doanh nhân đương thời

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Dệt may Thành Công ước tính lợi nhuận 2014 đạt 164 tỷ đồng

Dệt may Thành Công ước tính lợi nhuận 2014 đạt 164 tỷ đồng

Công ty cổ phần Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công (TCM) công bố Nghị quyết HĐQT ngày 19/11/2014.

 

9 tháng đầu năm, TCM lãi sau thuế 130 tỷ đồng. Với ước tính này, LNST quý 4 của công ty ước đạt 34 tỷ đồng.

 

Sau 9 tháng với lợi nhuận đạt 130 tỷ đồng sau thuế, HĐQT công ty ước tính kết quả kinh doanh 2014 với chỉ tiêu doanh thu và LNST lần lượt đạt 2.543 tỷ đồng và 164,2 tỷ đồng. Như vậy, quý 4 Dệt may Thành công ước đạt 34 tỷ đồng LNST. Với kết quả này, năm 2014 Dệt may Thành Công chính thức chạm vào kế hoạch lợi nhuận đã được ĐHCĐ thường niên thông qua hồi tháng 4 năm nay (164,4 tỷ đồng).

HĐQT Dệt may Thành Công cũng đồng thời thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu tăng trưởng nhẹ so với mức thực hiện năm 2014. Cụ thể, doanh thu và LNST năm 2015 ước đạt 2.781 tỷ đồng và 170,4 tỷ đồng. Kế hoạch kinh doanh sẽ được HĐQT trình ĐHCĐ thường niên 2015 chính thức thông qua.

 

Theo cafef.vn