Doanh nhân đương thời

Thông tin doanh nghiệp

RSS

Vinafood 1 thoái vốn tại công ty con

Ngày 12/3 tới, Tổng Công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood 1) sẽ đấu giá hơn 1,3 triệu cổ phần tại công ty con là Công ty Cổ phần Lương thực Đông Bắc.


Lương thực Đông Bắc là một trong các nguồn cung ứng gạo xuất khẩu cho Tổng Công ty Lương thực miền Bắc

Lương thực Đông Bắc có vốn điều lệ gần 36,8 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh lương thực, phân bón, các sản phẩm phục vụ sản xuất nông nghiệp, cho thuê kho bãi, nuôi trồng thủy sản…

Trong hoạt động kinh doanh lương thực của công ty, doanh thu thương mại gạo và tấm chiếm hơn 90%, còn lại là các nông sản khác như cà phê, tiêu... Đầu vào cho sản phẩm lúa gạo của công ty chủ yếu được nhập từ đồng bằng Sông Cửu Long.

Trong khi đó, đầu ra chủ yếu cung ứng cho Tổng Công ty Lương thực miền Bắc để xuất khẩu đi Irắc, Cuba; cung ứng nội địa cho TP. Hải Phòng và xuất khẩu sang Trung Quốc. Tuy nhiên, hoạt động xuất khẩu lúa gạo sang thị trường Trung Quốc hiện nay đang chững lại.

Bên cạnh đó, Lương thực Đông Bắc còn kinh doanh các mặt hàng khác như phân bón, các sản phẩm phục vụ sản xuất nông nghiệp, vật liệu xây dựng ....

Trong thời gian trước đây, hoạt động nuôi trồng thủy sản cũng đã từng được ghi nhận trong tổng doanh thu của công ty này. Tại thời điểm đó, Lương thực Đông Bắc đã tiến hành tham gia chăn nuôi cá ba sa tại Tỉnh Đồng Tháp dưới hình thức liên kết, phối hợp giữa công ty với các chủ đất tại địa phương này. Chủ đất góp đất sử dụng vào việc nuôi trồng cá, Lương thực Đông Bắc góp vốn đầu tư cá giống và nhân công. Hai bên cùng phối hợp điều hành hoạt động chăn nuôi cá và tỷ lệ lợi nhuận hay lỗ được chia 70:30 giữa Lương thực Đông Bắc và chủ đất.

Tuy nhiên, hoạt động nuôi trồng thủy sản của Lương thực Đông Bắc đã tạm dừng trong năm 2014.