Doanh nhân đương thời

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Viettel thu 1,2 tỉ USD từ thị trường viễn thông nước ngoài

Viettel thu 1,2 tỉ USD từ thị trường viễn thông nước ngoài

Tổng doanh thu từ thị trường nước ngoài của Tập đoàn Viettel đạt 1,2 tỉ USD, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 156 triệu USD và tăng trưởng 32%. Thị trường nước ngoài đã mang về 278 triệu USD lợi nhuận cho Viettel.

 
Ngày 24.1.2015, Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) đã tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2014 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015.
Theo Viettel, năm 2014 toàn Tập đoàn đã đạt mức tăng trưởng cao. Cụ thể, doanh thu đạt 197.000 tỉ đồng, tăng trưởng trên 20%. Lợi nhuận trước thuế đạt 42.000 tỉ đồng, tăng trưởng 15%. Năng suất lao động tăng 14%, tạo ra công ăn việc làm cho gần 80.000 người (tính ở cả các thị trường đầu tư) với thu nhập người lao động tăng 10%.
Viettel đóng góp cho ngân sách nhà nước trên 15.000 tỉ đồng.
Cũng theo tin từ Viettel thì tập đoàn đã hoàn thành kế hoạch 5 năm (2010-2015) trước một năm. Viettel đã củng cố vị trí một trong những doanh nghiệp viễn thông và tập đoàn kinh tế nhà nước dẫn đầu. Doanh thu khi chiếm 12% và lợi nhuận chiếm 23% trong tổng số doanh thu và lợi nhuận của gần 1.000 doanh nghiệp nhà nước.
Bên cạnh đó, trong năm 2014, Viettel cũng đầu tư mạnh ra nước ngoài như khai trương dịch vụ thêm 2 nước Peru và Cameroon. Hiện tại Viettel đã đầu tư 9 quốc gia, tổng dân số 175 triệu người. 
Tổng doanh thu nước ngoài tăng trưởng 25% và đạt 1,2 tỉ USD, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 156 triệu USD, tăng trưởng 32%. Tính đến nay, thị trường nước ngoài đã mang về 278 triệu USD lợi nhuận.
Đối với kế hoạch năm 2015, Viettel tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng cao 20%, đạt doanh thu230.000 tỉ đồng, lợi nhuận tăng 15%, năng suất lao động tăng 15%. Lãnh đạo Viettel cũng cho biết Tập đoàn sẽ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao đến 2020. 
Theo Motthegioi