Doanh nhân đương thời

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Vietinbank dự kiến chi hơn 2.600 tỉ đồng cổ tức

Vietinbank dự kiến chi hơn 2.600 tỉ đồng cổ tức

Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Công thương VN (VietinBank, mã chứng khoán CTG) vừa công bố thông tin lấy ý kiến cổ đông về việc trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2016 đã thông qua phương án không chia cổ tức trong năm 2015 nhằm bổ sung nguồn vốn tự có, nâng cao năng lực tài chính đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phù hợp với chiến lược phát triển của Vietinbank, đồng thời đảm bảo về an toàn vốn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN)… Tuy nhiên, theo chỉ đạo của NHNN, Vietinbank phải chia cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt. Thực hiện chỉ đạo này, HĐQT Vietinbank trình cổ đông phê duyệt phương án trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt.
 
HĐQT lấy ý kiến cổ đông và tờ trình cổ đông về việc sẽ chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt tỷ lệ 7%, như vậy 1 cổ phiếu sẽ nhận được 700 đồng (với tỷ lệ này, Vietinbank dự kiến sẽ phải chi hơn 2.600 tỉ đồng). HĐQT đưa ra dự thảo nghị quyết dự kiến có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30.12.2016.
 
Tính đến ngày 31.12.2015, tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông nhà nước (NHNN) là 64,46%, cổ đông nước ngoài 29,53% và cổ đông trong nước khác là 6%.

Từ giữa năm 2016, Bộ Tài chính yêu cầu một số ngân hàng thực hiện chi trả cổ tức. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN (BIDV) thực hiện chi trả 8,5% và nay đến Vietinbank.
 
Theo Thanh Niên Online