Doanh nhân đương thời

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Kiến thức
  • Việt Nam xếp thứ 4/149 nước về nỗ lực cải thiện chất lượng sống

Việt Nam xếp thứ 4/149 nước về nỗ lực cải thiện chất lượng sống

Theo nghiên cứu của Công ty Tư vấn quản lý Boston Consulting Group (BCG),Việt Nam hiện là quốc gia xếp vị trí thứ 4 trên tổng số 149 quốc gia được đưa vào nghiên cứu về năng lực chuyển đổi mức độ thịnh vượng về kinh tế sang chất lượng cuộc sống của người dân.

 

Công ty Tư vấn quản lý Boston Consulting Group (BCG) trong báo cáo “Đất nước Hoa Sen: Duy trì thành tựu ấn tượng của Việt Nam về cải thiện đời sống người dân” công bố ngày 22.3 tại Hà Nội, trong đó Việt Nam là quốc gia xếp vị trí thứ 4 trên tổng số 149 quốc gia được đưa vào nghiên cứu về năng lực chuyển đổi mức độ thịnh vượng về kinh tế sang chất lượng cuộc sống của người dân.
Theo nghiên cứu, với chỉ số GDP đầu người (dựa trên cân bằng sức mua) chỉ đạt gần 5.200 USD nhưng Việt Nam lại thuộc nhóm các quốc gia có biểu đồ phát triển ổn định, có khả năng đạt chất lượng sống của người dân ngang bằng với các quốc gia có GDP tính theo đầu người trung bình là 10.000 USD.

Nghiên cứu này đo chất lượng cuộc sống người dân thông qua 3 yếu tố nền tảng, thể hiện trên 10 phương diện gồm: Thu nhập, Ổn định kinh tế, Việc làm, Y tế, Giáo dục, Cơ sở hạ tầng, Công bằng về thu nhập, Xã hội dân sự, Quản trị nhà nước, Môi trường.

Ngoài ra, Việt Nam cũng đạt kết quả ở mức trên trung bình về khả năng chuyển đổi sự phát triển kinh tế thành những nỗ lực cải thiện chất lượng sống cho người dân.

Theo BCG, 3 lĩnh vực chính mà Việt Nam cần giải quyết để giữ duy trì thành công, đó là lao động - việc làm; cơ sở hạ tầng; dịch vụ công và quản trị nhà nước.

Theo ông Chris Malone, thành viên hợp danh của Công ty Tư vấn quản lý BCG, chuyên gia tư vấn phát triển kinh tế tại Việt Nam, những kết quả này một lần nữa cho thấy mặc dù phải nỗ lực trong điều kiện còn hạn chế song Việt Nam đã có được những thành công đáng ghi nhận trong chuyển đổi tăng trưởng kinh tế thành chất lượng cuộc sống khi so sánh với các quốc gia có thu nhập cao hơn.  Điều này đặc biệt có ý nghĩa nếu xem xét đến đà tăng trưởng kinh tế khá cao khoảng 7,1% mỗi năm, trong giai đoạn 2006-2013.

BCG nhận xét trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, để duy trì đà phát triển kinh tế cũng như khả năng cạnh tranh với các nước trong khu vực tới năm 2020, Việt Nam cần đầu tư khoảng 113 - 143 tỉ USD.

Tuy nhiên, báo cáo này cũng cho biết nguồn ngân sách công hiện nay chỉ có thể đáp ứng khoảng 50-60% nhu cầu đầu tư hạ tầng. Việt Nam có các kế hoạch và triển khai mô hình hợp tác công tư, nhằm thu hút nhiều hơn nữa các nguồn đầu tư tư nhân và tạo nên hiệu quả tốt lớn nhất từ các nguồn đầu tư đó.

Theo Trí Lâm/MTG