Doanh nhân đương thời

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Thị trường
  • Việt Nam cung ứng hàng hóa lớn nhất Đông Nam Á cho Mỹ

Việt Nam cung ứng hàng hóa lớn nhất Đông Nam Á cho Mỹ

Số liệu do phía Hoa Kỳ công bố cho thấy năm 2014 thâm hụt thương mại với Việt Nam gần 25 tỷ USD. Con số này cao hơn 2,5 tỷ USD so với số thống kê của Tổng cục Hải Quan Việt Nam.

Ngành dệt may

 

Theo số liệu tổng hợp của Hoa Kỳ, năm 2014 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 2 chiều Hoa Kỳ - Việt Nam sơ bộ đạt 36,3 tỷ USD. Trong đó Hoa Kỳ xuất sang Việt Nam đạt 5,7 tỷ USD, tăng 13,6%; Hoa Kỳ nhập khẩu từ Việt Nam đạt gần 30,6 tỷ USD, tăng 24% so với năm 2013.

Với số liệu này, năm 2014 Việt Nam xuất siêu sang Hoa Kỳ lên đến 24,9 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay. Con số này cao hơn số dự báo của Phòng Thương mại Hoa Kỳ - Amcham dự báo trước đó rằng thặng dư thương mại 23,9 tỷ USD trong đó xuất khẩu từ Hoa Kỳ sang Việt Nam là 5,5 tỷ USD, chiều ngược lại Việt Nam xuất sang Hoa Kỳ là 29,4 tỷ USD.

Bên cạnh đó, năm 2014, xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam sang Hoa Kỳ lên đến gần 10 tỷ USD (9,96 tỷ USD), chiếm thị phần 9,26%, đóng góp 1/3 giá trị xuất khẩu hàng hóa Việt Nam vào Hoa Kỳ.

Số liệu thống kê của Hoa Kỳ cao hơn so với số liệu thống kê của Tổng Cục Hải Quan Việt Nam. Theo Tổng Cục Hải Quan Việt Nam, năm 2014 Việt Nam xuất sang Hoa Kỳ đạt gần 28,7 tỷ USD, và nhập khẩu từ Hoa Kỳ đạt 6,3 tỷ USD, thặng dư thương mại 22,4 tỷ USD.

 

Theo cafebiz.vn