Doanh nhân đương thời

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Kinh doanh
  • TP.HCM thu về 70.000 tỉ đồng tiền thuế sau 4 tháng đầu năm

TP.HCM thu về 70.000 tỉ đồng tiền thuế sau 4 tháng đầu năm

Ước tính lũy kế 4 tháng đầu năm 2016, Cục Thuế TP.HCM đã thu về 69.972 tỉ đồng, đạt 35,74% dự toán, tăng 8,23% so với cùng kỳ.

 

 

Theo thông tin từ Tổng Cục thuế phát đi ngày 4.5 về tình hình thu ngân sách nhà nước (NSNN) của Cục Thuế TP.HCM, ước thu tháng 4.2016, Cục Thuế TP.HCM đã thu được 18.535 tỉ đồng tiền thuế, luỹ kế 4 tháng đầu năm đạt 69.972 tỉ đồng, đạt 35,74% dự toán, tăng 8,23% so với cùng kỳ.

 

Trong đó, ước thu nội địa trừ dầu tính cân đối là 17.465 tỉ đồng, luỹ kế 4 tháng đầu năm là 65.329 tỉ đồng, đạt 36,78% dự toán, tăng 16,20% so với cùng kỳ năm 2015. Thu từ dầu thô là 1.070 tỉ đồng, luỹ kế 4 tháng đầu năm là 4.596 tỉ đồng, đạt 25,25 % dự toán, giảm 42,88% so với cùng kỳ năm 2015.

 

Tổng Cục thuế cho biết, trong 4 tháng đầu năm, số thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh ước đạt 12.319 tỉ đồng, lũy kế 4 tháng đầu năm là 44.185 tỉ đồng, đạt 37,69% dự toán, tăng 16,37% so với cùng kỳ năm trước. 

 

Trong đó, thu từ khu vực kinh tế nhà nước ước tính tháng 4.2016 đạt được 2.677 tỉ đồng, lũy kế 4 tháng đầu năm là 9.141 tỉ đồng, đạt 30,97% dự toán, giảm 1,53% so với cùng kỳ năm 2015. Đối với doanh nghiệp nhà nước (DNNN), ước thu tháng 4.2016 đạt 1.874 tỉ đồng, lũy kế 4 tháng đầu năm là 6.180 tỉ đồng, đạt 30,64% dự toán, giảm 1,94% so với cùng kỳ.  

 

Số thu từ DNNN địa phương ước tháng 4.2016 thu được 803 tỉ đồng, lũy kế 4 tháng đầu năm là 2.962 tỉ đồng, đạt 31,68% so với dự toán, giảm 0,64% so với cùng kỳ năm 2015. Thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước tính tháng 4.2016 thu được 5.206 tỉ đồng, lũy kế 4 tháng đầu năm là 17.610 tỉ đồng, đạt 36,16% dự toán, tăng 16,19% so với cùng kỳ năm trước.  

 

Theo Tuyết Nhung/ Một Thế Giới