Doanh nhân đương thời

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Kinh doanh
  • TP.HCM đã hỗ trợ gần 500 dự án khởi nghiệp

TP.HCM đã hỗ trợ gần 500 dự án khởi nghiệp

Theo UBND TP.HCM, trong 9 tháng đầu năm, hoạt động hỗ trợ hình thành và hoạt động hệ sinh thái khởi nghiệp TP.HCM đã hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp cho 497 dự án khởi nghiệp thông qua các hoạt động kết nối với nhà đầu tư, chuyên gia và tổ chức tư vấn như Speedup, vườn ươm khởi nghiệp…

 
TP.HCM đã hỗ trợ cho nhiều dự án khởi nghiệp - Ảnh minh họa
 
Cụ thể, chương trình Speedup 2017 đã tiếp nhận 52 dự án, tổ chức xét duyệt 26 dự án, chọn được 14 dự án hỗ trợ với tổng kinh phí gần 12 tỉ đồng. Đồng thời, chương trình còn đào tạo cộng đồng về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, nâng cao năng lực cho hơn 130 nhóm khởi nghiệp; hỗ trợ đào tạo về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho 115 giảng viên để hình thành đội ngũ giáo viên giảng dạy về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Ngoài ra, thành phố đã hỗ trợ nâng cao năng lực về kiến thức tiền khởi nghiệp cho 2.300 sinh viên của hơn 35 trường đại học thông qua các buổi đào tạo, hội thảo và kết nối. Đào tạo đổi mới sáng tạo cho gần 340 giáo viên và 1.400 học sinh tại các trường phổ thông trên địa bàn thành phố…

Trong khi đó, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo của thành phố cũng đã đào tạo cho hơn 2.800 nhân sự của hơn 850 tổ chức và hơn 1.100 doanh nghiệp được đào tạo về đổi mới sáng tạo, năng suất - chất lượng, quản lý năng lượng, quản trị tài sản trí tuệ.

Thành phố còn hỗ trợ tư vấn về năng suất chất lượng, sở hữu trí tuệ, đổi mới công nghệ, sử dụng Quỹ khoa học công nghệ, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, đổi mới sáng tạo… cho hơn 780 nhân sự của gần 180 tổ chức và hơn 600 doanh nghiệp.

Về hoạt động nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ, thành phố đã cấp mới giấy chứng nhận tổ chức khoa học và công nghệ cho 13 trường hợp với số vốn đăng ký trên 112 tỉ đồng, nâng tổng số tổ chức khoa học và công nghệ được cấp giấy chứng nhận là 246 tổ chức, với tổng số vốn đăng ký khoảng 823 tỉ đồng.
 

Theo Phan Diệu/MTG