Doanh nhân đương thời

Thông tin doanh nghiệp

RSS

Tiêu thụ thép xây dựng tiếp tục tăng

Kinh tế tăng trưởng khiến tình hình sản xuất, bán hàng của các công ty thép tiếp tục ở mức tốt.

Theo báo cáo của Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), trong tháng 5/2015, giá các loại nguyên liệu để sản xuất thép tương đối ổn định. Giá quặng sắt, thép phế tăng nhẹ so với tháng trước.

Tình hình kinh tế vĩ mô ổn định, đạt mức tăng trưởng tốt khiến các công ty thành viên hiệp hội đạt được mức sản lượng sản xuất, tiêu thụ khá tốt. Trong tháng 5, sản lượng thép xây dựng đạt gần 583.000 tấn, tăng 27% so với cùng kỳ. Lượng thép xây dựng bán ra tiếp tục ở mức cao, đạt 584.000 tấc, tăng 39% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung 5 tháng, các thành viên VSA sản xuất hơn 2,4 triệu tấn thép xây dựng, tăng 21% so với cùng kỳ. Đây là mức tăng khá cao so với mức tăng trưởng bình quân của sản phẩm này trong những năm gần đây. Lượng thép bán ra đạt hơn 2,5 triệu tấn, tăng 20%.

Xuất khẩu thép cũng tiếp tục tăng gần 6%, đạt gần 143.000 tấn. Các thị trường xuất khẩu chính là các nước ASEAN, bao gồm Campuchia, Indonesia, Lào, Thái Lan, Malaysia, Philippines...

Theo Vnex