Doanh nhân đương thời

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Thương hiệu ‘Du lịch Bến Thành’ có giá khoảng 35 tỉ đồng

Thương hiệu ‘Du lịch Bến Thành’ có giá khoảng 35 tỉ đồng

Theo quy định của Nhà nước về định giá thương hiệu thì 'du lịch Bến Thành' có giá khoảng 35 tỉ đồng. Hiện đây là công ty duy nhất trong ngành du lịch thực hiện cổ phần hoá và định giá thương hiệu.

Ảnh minh họa: Khai thác du lịch là tiềm năng to lớn của Việt Nam

Ảnh minh họa: Khai thác du lịch là tiềm năng to lớn của Việt Nam

Ngày 29.10, Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND TP.HCM khảo sát tiến độ tái cơ cấu DNNN tại Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Du lịch Bến Thành.
Ông Hoàng Tâm Hòa, Tổng Giám đốc Du lịch Bến Thành, cho biết việc tái cơ cấu công ty này thuận lợi về nhiều mặt, đánh giá giá trị tài sản không khó khăn, xử lý tài chính rõ ràng. Những DN bị vướng là do có bất động sản, dự án dở dang, có tài sản chưa xử lý xong. Du lịch Bến Thành không bị vướng gì. 
Tham dự buổi kháo sát, ông Nguyễn Văn Lâm, Phó trưởng Ban Kinh tế Ngân sách - Hội đồng nhân dân TP.HCM cho rằng, sau cổ phần hóa, công ty có thể nghiên cứu tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh chính như: cung cấp dịch vụ lữ hành, khách sạn, lưu trú… Trước mắt công ty cần tập trung vào xác định giá trị doanh nghiệp để hoàn thành cổ phần hóa đúng tiến độ.
Theo kế hoạch ban đầu, Công ty dịch vụ du lịch Bến Thành là một trong những đơn vị được cổ phần hóa trong năm 2014, tuy nhiên do vướng trong công tác xác định giá trị doanh nghiệp, đặc biệt là xác định giá trị các dự án mà công ty đang đầu tư nên thời gian hoàn tất được dời sang năm 2015.
Dự kiến cuối năm 2014 công ty sẽ tiến hành đại hội cổ đông và đến tháng 1.2015 sẽ chuyển hoạt động từ mô hình công ty Nhà nước sang công ty cổ phần. Công ty dịch vụ du lịch Bến Thành có vốn điều lệ 250 tỉ đồng, giá trị thương hiệu "du lịch Bến Thành được định giá theo quy định nhà nước là khoảng 35 tỉ đồngHiện chỉ mới có công ty này trong lĩnh vực du lịch tiến hành cổ phần hóa và định giá thương hiệu.
Theo Motthegioi