Doanh nhân đương thời

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nhân
  • Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN có chủ tịch mới

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN có chủ tịch mới

Ông Nguyễn Quốc Khánh sẽ kiêm luôn chức Chủ tịch hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Ông Nguyễn Quốc Khánh.

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Khánh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) kiêm thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Thành viên, làm Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN. 
Quyết định này có hiệu lực từ ngày 12.1.2016.
Ông Nguyễn Quốc Khánh sinh năm 1960, quê ở Hà Tĩnh, tốt nghiệp kỹ sư địa vật lý chuyên ngành thăm dò địa chất dầu khí tại Đại học Dầu khí Baku (Liên Xô cũ).
Ông Nguyễn Quốc Khánh từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty Thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP); Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh Dầu khí Mê Kông; Tổng Giám đốc Công ty Chế biến và Kinh doanh sản phẩm Dầu mỏ (PDC); Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV OIL); Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

 

Theo Tuyết Nhung/ Một Thế Giới