Doanh nhân đương thời

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Tập đoàn Bảo Việt đột ngột thay đổi một loạt lãnh đạo cấp cao

Tập đoàn Bảo Việt đột ngột thay đổi một loạt lãnh đạo cấp cao

Thông tin từ Tập đoàn Bảo Việt cho biết, công ty này vừa tiến hành thay đổi một loạt các lãnh đạo cao cấp bao gồm các vị trí Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

 
Theo bản Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự chủ chốt gửi đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM, do Tổng Giám đốc của Tập đoàn Bảo ViệtNguyễn Quang Phi ký ngày 23.12.2014, vị trí của Chủ tịch HĐQT của ông Lê Quang Bình sẽ được tiếp nhận bởi ông Đào Đình Thi. 
Đồng thời, Phó chủ tịch Nguyễn Ngọc Anh và các thành viên HĐQT Dương Đức Chuyển, Nguyễn Hải Phong cũng thôi nhiệm kể từ ngày 23.12.2014.
Ông Phan Kim Bằng, ông Đậu Minh Lâm, và THân Hiền Anh được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT kể từ ngày 23.12.2014 cho đến hết nhiệm kỳ 2012-2017.
Trước đó, vào ngày 22.12, ông Phan Kim Bằng - Trưởng ban Kiểm soát của Bảo Việt cũng có đơn từ nhiệm nên theo quy định của Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt, ông Phan Kim Bằng không còn tư cách thành viên Ban Kiểm soát và không còn là Trưởng ban Kiểm soát.
Theo Motthegioi