Doanh nhân đương thời

Thông tin doanh nghiệp

RSS

SaigonBank có Chủ tịch HĐQT mới

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công thương (Saigonbank) đã chính thức bổ nhiệm ông Trần Quốc Hải làm Chủ tịch HĐQT, thay thế cho ông Nguyễn Phước Minh.

Chu tich HDQT SaigonBank

Ông Trần Quốc Hải (phải) được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT Saigonbank thay ông Nguyễn Phước Minh (trái) từ ngày 1.9

 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công thương (Saigonbank) vừa công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự HĐQT.
Theo đó, kể từ ngày 1.9.2015, ông Nguyễn Phước Minh sẽ thôi đảm nhiệm chức danhChủ tịch HĐQT Saigonbank nhiệm kỳ 2013-2017 để nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.
Đồng thời, ông Trần Quốc Hải, thành viên Hội đồng Quản trị, sẽ giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Saigonbank nhiệm kỳ 2013-2017, thay thế cho ông Minh.
Bên cạnh đó, Saigonbank cũng ra thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản về phương án tăng vốn điều lệ lên 4.080 tỷ đồng. Thời gian lấy ý kiến cổ đông từ ngày 15 đến 25.9.2015.
Trước đó, trong năm 2014 ngân hàng này cũng đã có phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
Saigonbank hiện có vốn điều lệ là 3.080 tỷ đồng, tổng tài sản tính đến ngày 30.6.2015 là 16.288,8 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất 6 tháng đầu năm 2015 là 122,2 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 123,87 tỷ đồng cùng kỳ năm 2014.
Theo Duyên Duyên- Motthegioi