Doanh nhân đương thời

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • SAGS đặt mục tiêu doanh thu 500 tỷ đồng năm 2015

SAGS đặt mục tiêu doanh thu 500 tỷ đồng năm 2015

Sáng 29/12, SAGS đã tổ chức Đại hội cổ đông lần đầu thành lập công ty cổ phần, hoàn tất tiến trình cổ phần hoá thành công Công ty TNHH MTV phục vụ mặt đất Sài Gòn trong năm 2014.

Các thành viên HĐQT Công ty CP SAGS ra mắt đại hội

Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua các nội dung: Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty cổ phần, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh của công ty năm 2015...

Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên. Ông Nguyễn Đình Hùng được cổ đông tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc. Ông Lưu Quang Lãm giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT. Các thành viên HĐQT còn lại gồm bà Nguyễn Thị Đỗ Quyên, bà Lê Thị Diệu Thúy, ông Nguyễn Thanh Tùng. Ban Kiểm soát gồm: bà Trần Thị Thùy Trang – Trưởng BKS. Hai thành viên Ban Kiểm soát khác là bà Phạm Phương Linh, bà Trần Dương Ngọc Thảo.

Đại hội cũng đặt ra mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh năm 2015, trong đó sẽ tiến hành đầu tư khu xưởng sửa chữa và phục vụ trên tàu làm cơ sở vững mạnh cho hoạt động cung cấp dịch vụ tại sân đỗ, tăng cường năng lực bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị. Phát triển sản xuất kinh doanh tập trung tại CHK Quốc tế Tân Sơn Nhất thông qua công tác chăm sóc, giữ vững khách hàng hiện hữu và tăng cường tìm kiếm khách hàng mới.

Trước đó, trong đợt IPO lần đầu vào ngày 8/12/2014, SAGS đã xác lập kỷ lục về lượng đặt mua khi nhà đầu tư đã đăng ký mua 40,1 triệu cổ phần, gấp 15 lần so với lượng đấu giá là 2,7 triệu cổ phần.

Theo giaothongvantai.com.vn