Doanh nhân đương thời

Thông tin doanh nghiệp

RSS

PV Gas muốn thực hiện 30 dự án năm 2015

99% cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV Gas) diễn ra hôm nay, 17-4 đã thông qua kế hoạch hoàn thành 30 dự án của đơn vị này trong năm 2015 với số vốn cần giải ngân là hơn 7.000 tỉ đồng.

 

Trong đó, đáng chú ý là hoàn thành và đưa vào vận hành các dự án Nam Côn Sơn 2 - giai đọan 1 để  tận thu và bổ sung nguồn khí trong nước tại khu vực Đông Nam Bộ; hệ thống thu gom và cấp khí tại Tiền Hải - Thái Bình để phát triển các dự án khí, cung cấp khí tại khu vực miền Bắc; cấp bù khí ẩm Nam Côn Sơn cho Nhà máy Dinh Cố để bổ sung thêm cho nguồn khí Cửu Long và gia tăng giá trị khí; nâng công suất kho khí hóa lỏng (LPG) Đình Vũ – Hải Phòng.

Theo PV Gas, tổng số dự án dự kiến triển khai trong năm 2015 là 30 với nhu cầu vốn giải ngân là 7.009 tỉ đồng. Trong đó, công ty mẹ có 18 dự án cần 5.900 tỉ đồng. Trong số này có 3.903 tỉ đồng là vốn chủ sở hữu, số còn lại 1.997 tỉ đồng là từ đi vay và nguồn khác.

PV Gas đặt mục tiêu cung cấp 9.771 triệu m3 khí (khí khô 9.540 triệu m3, khí ẩm 231 triệu m3), sản xuất và tiêu thụ 960.000 tấn LPG, cùng với các đơn vị thành viên đáp ứng trên 70% nhu cầu LPG của cả nước.

Bên cạnh đó, năm nay PV Gas cũng sẽ thực hiện tái cấu trúc, rà soát, sắp xếp lao động theo phương án được phê duyệt. Cụ thể: tăng vốn điều lệ của PV Gas; thoái vốn tại SeaBank, Công ty cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long; giảm vốn tại PV Coating; tìm kiếm nhà đầu tư, bán bớt phần vốn của PV Gas tại PV Pipe; xây dựng phương án giảm phần vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại PV Gas.

Năm 2015, PV Gas được cổ đông thông qua kế hoạch lợi nhuân sau thuế là 11.339 tỉ đồng; chia cổ tức 30% trên vốn điều lệ. Chỉ tiêu lợi nhuận này được xây dựng theo phương án giá dầu thô 100 đô la Mỹ/thùng.


Theo TBKTSG