Doanh nhân đương thời

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Petrolimex sẽ bán cổ phần cho doanh nghiệp Nhật Bản

Petrolimex sẽ bán cổ phần cho doanh nghiệp Nhật Bản

Trong năm 2015, Tập đoàn dầu khí Việt Nam (Petrolimex) dự kiến sẽ bán vốn cho đối tác Nhật Bản, giảm tỷ lệ sở hữu Nhà nước xuống còn 75%.

 
Sáng ngày 26.5, Petrolimex đã tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015 với sự tham gia của 251 cổ đông, đại diện cho 99,15 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2014, Tổng giám đốc Petrolimex cho biết, do hoạt động kinh doanh xăng dầu của tập đoàn bị tác động mạnh bởi diễn biến bất thường của giá dầu thế giới. Với việc giá dầu giảm sâu trong quý IV cùng với việc áp dụng tính giá cơ sở 15 ngày của Nghị định 83 đã làm phát sinh lỗ lớn từ hoạt động kinh doanh xăng dầu cuả Tập đoàn do liên tục phải bán xăng dầu ở mức giá thấp trong khi mua ở giá cao.
Do vậy, Petrolimex đã không thể hoàn thành kế hoạch lợi nhuận mà ĐHCĐ thường niên đã thông qua. Đây cũng là nguyên nhân khiến Petrolimex không thực hiện chi trả cổ tức năm 2014 như kế hoạch đề ra (8-10%).
Tuy nhiên, các mảng hoạt động khác của Tập đoàn như dầu mỡ nhờn, bảo hiểm, gas, nhiên liệu bay, vận tải…tiếp tục duy trì ổn định và đạt được kết quả khả quan.
Về phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2015, Petrolimex đặt mục tiêu sản lượng dầu xuất bán đạt 10,88 triệu tấn, tăng 2,5%. Doanh thu hợp nhất đạt 154.000 tỷ đồng, giảm 24,5% so với mức 206.781 tỷ đồng của năm 2014.
Lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 2.450 tỷ đồng, tăng 760% so với 2014. Công ty phấn đấu mức chia cổ tức tối thiểu 8%. Tổng giá trị đầu tư năm 2015 dự kiến là 891 tỷ đồng.2015 sẽ bán vốn cho đối tác Nhật Bản, giảm tỷ lệ sở hữu Nhà nước xuống còn 75%
Đáng chú ý, trong năm 2015, Petrolimex dự kiến sẽ bán vốn cho đối tác Nhật Bản, giảm tỷ lệ sở hữu Nhà nước xuống còn 75%.
Theo đó, Tập đoàn JX Nippon Oil & Energy (JX) đã ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác chiến lược với Petrolimex và chuẩn bị các công việc cần thiết cho đàm phán để phát hành cổ phiếu bán cổ phần cho JX.
Theo Motthegioi