Doanh nhân đương thời

Thông tin doanh nghiệp

RSS

Nửa tháng, Việt Nam nhập khẩu 7,5 tỷ USD

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, chỉ trong nửa cuối tháng 1 (từ 16.1 đến 31.1) tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt gần 15,21 tỷ USD, tăng 25,6%, tương ứng tăng gần 3,1 tỷ USD so với nửa đầu tháng 1.2015.

 
Trong đó xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong nửa cuối tháng 1.2015 đạt hơn 9,78 tỷ USD, tăng 26,6%, tương ứng tăng gần 2,06 tỷ USD so với kỳ 1 tháng 1 năm 2015.
Với kết quả đạt được trong nửa cuối tháng đã đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước tháng 1.2015 lên hơn 27,17 tỷ USD, tăng 1%, tương ứng tăng 257 triệu USD so với tháng 12.2014, và tăng 25,5%, tương ứng tăng hơn 5,52 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2014. 
Trong đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trong tháng 1.2015 đạt gần 17,41 tỷ USD, tăng 7,6%, tương ứng tăng hơn 1,22 tỷ USD so với tháng 12/2014 và tăng 34,8%, tương ứng tăng gần 4,5 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2014.
nua-thang-Viet-Nam-nhap-khau-7-5-ty-USD-hinh-anh-1
 
Theo đó, về xuất khẩu, tổng kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong nửa cuối tháng 1.2015 đạt hơn 7,63 tỷ USD, tăng 31,7% (tương ứng tăng gần 1,84 tỷ USD về số tuyệt đối) so với nửa đầu tháng 1.2015.
Các nhóm hàng có kim ngạch tăng nhiều nhất trong nửa cuối tháng 1.2014 là: điện thoại và linh kiện tăng 328 triệu USD. Đứng thứ hai là hàng dệt, may tăng 258 triệu USD. Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác tăng 151 triệu USD, giữa vị trí thứ ba. Đứng thứ tư là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 125 triệu USD...
Trong khi đó, chỉ một só ít nhóm hàng có kim ngạch giảm nhẹ như: cao su giảm 15 triệu USD; dầu thô giảm 10 triệu USD; ...
Như vậy, tính đến nửa cuối tháng 1.2015, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam  đạt hơn 13,4 tỷ USD, tăng 4,1% (tương ứng tăng 529 triệu USD) so với tháng 12.2014 và tăng 14% (tương ứng tăng gần 1,65 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2014.
Số liệu thống kê hải quan cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ này đạt gần 5,17 tỷ USD, tăng 31,7% so với kỳ trước, qua đó nâng tổng kim ngạch xuất khẩu trong tháng đầu năm 2015 của nhóm các doanh nghiệp này lên hơn 9,08 tỷ USD, tăng 22,9% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 67,8% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước trong tháng 1.2015.
Về nhập khẩu, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong nửa cuối tháng 1.2015 đạt gần 7,58 tỷ USD, tăng 20% (tương ứng tăng hơn 1,26 tỷ USD về số tuyệt đối) so với nửa đầu tháng 1.2015.
Theo Motthegioi
nua-thang-Viet-Nam-nhap-khau-7-5-ty-USD-hinh-anh-2
 
Các nhóm hàng có kim ngạch tăng nhiều nhất trong nửa cuối tháng 1 năm 2015 bao gồm: máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác tăng 209 triệu USD; điện thoại và linh kiện tăng 153 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 143 triệu USD; xăng dầu các loại tăng 80 triệu USD; thức ăn gia súc và nguyên liệu tăng 72 triệu USD... 
Bên cạnh đó, chỉ một số ít nhóm hàng có kim ngạch giảm nhẹ như: linh kiện, phụ tùng ô tô giảm 17 triệu USD; sản phẩm từ sắt thép giảm 12 triệu USD; hàng điện gia dụng và linh kiện giảm 10 triệu USD; ...
Như vậy, tính đến nửa cuối tháng 1.2015, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt gần 13,77 tỷ USD, giảm 1,9% (tương ứng giảm 272 triệu USD) so với tháng 12.2014 và tăng 39,2% (tương ứng tăng hơn 3,87 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2014.
Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt hơn 4,61 tỷ USD, tăng 21,3% so với kỳ 1 tháng 1/2015, qua đó nâng tổng kim ngạch nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này tháng đầu tiên năm 2015 lên hơn 8,32 tỷ USD, tăng 50,9% so với cùng kỳ năm 2014 và chiếm gần 60,5% tổng trị giá nhập khẩu của Việt Nam.