Doanh nhân đương thời

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Kinh doanh
  • Ngành ngân hàng phải đảm bảo tăng trưởng ngay từ đầu năm

Ngành ngân hàng phải đảm bảo tăng trưởng ngay từ đầu năm

Ngày 16.2, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết. Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo hệ thống ngân hàng phải bảo đảm tăng trưởng tín dụng ngay từ đầu năm.

 

Công điện nêu rõ Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ngay sau kỳ nghỉ Tết, khẩn trương chỉ đạo quyết liệt thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 7.1.2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. 

Thủ tướng cũng có những chỉ đạo đối với ngành ngân hàng, tài chính, các hoạt động tín dụng của hệ thống ngân hàng. Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành lãi suất, tỷ giá phù hợp với mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, chính sách tiền tệ, ngoại hối; chỉ đạo hệ thống ngân hàng phải bảo đảm tăng trưởng tín dụng ngay từ đầu năm, phù hợp với định hướng tăng trưởng tín dụng cả năm 2016.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước; phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục các biện pháp đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại...

Theo Hoàng Long/ Một Thế Giới