Doanh nhân đương thời

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Lợi nhuận quý 1 của Petrolimex tăng gần 100%

Lợi nhuận quý 1 của Petrolimex tăng gần 100%

Tập đoàn xăng dầu VN - Petrolimex vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2015 với lợi nhuận sau thuế đạt 461 tỉ đồng, tăng gần 100% so cùng kỳ năm ngoái.

Theo đó, doanh thu quý 1 của Petrolimex đạt 37.936 tỉ đồng, giảm 25% so cùng kỳ. Bên cạnh đó, các chi phí như chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí bán hàng đều tăng, nhưng tăng mạnh nhất là chi phí tài chính, từ 221 tỉ đồng lên đến 705 tỉ đồng, trong đó chi phí tài chính khác tăng cao nhất, từ 9,3 tỉ đồng tăng lên đến 349 tỉ đồng.
Nhưng do giá vốn hàng bán/doanh thu giảm khá nhiều, chiếm tỷ lệ 92% thay vì gần 95% trước đó đã làm tăng lợi nhuận cho Petrolimex. Tập đoàn được hoàn nhập 235,4 tỉ đồng từ Quỹ bình ổn xăng dầu.
Theo TNO