Doanh nhân đương thời

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Số hóa
  • Lamborghini Gallardo độ kiểu (lạ)

Lamborghini Gallardo độ kiểu (lạ)

Siêu xe bị cho là phiên bản độ kinh khủng sau khi được hãng L-L-Z Design thay đổi lớn về thiết kế ngoại thất.

Siêu xe bị cho là phiên bản độ kinh khủng sau khi được hãng L-L-Z Design thay đổi lớn về thiết kế ngoại thất.

 
Siêu xe độ xuất hiện trên một con đường ở thị trấn Nuerburg (Đức).
 


Vành xe độ. Thêm hốc gió phía đầu xe.

Toàn bộ đuôi xe được thiết kế lại.

Diện mạo mới bị chê tơi tả của siêu xe lừng danh.