Doanh nhân đương thời

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Kiến thức
  • Kinh nghiệm trả lời câu hỏi giới thiệu bản thân bằng tiếng anh

Kinh nghiệm trả lời câu hỏi giới thiệu bản thân bằng tiếng anh

Ngoài các câu hỏi về chuyên môn thì khi đi phỏng vấn xin việc, NTD thường đưa ra 1 câu hỏi chung chung là giới thiệu về bản thân. Bạn có thể trả lời bằng nhiều cách khác nhau tùy vào đặc điểm của công việc ứng tuyển nhưng phải biết cách nắm bắt cơ hội và tạo được ấn tượng với nhà tuyển dụng ngay từ ban đầu.

Phỏng vấn bằng tiếng anh

 

Những yếu tố cần có trong phần trả lời về bản thân:

 

- Giới thiệu ngắn gọn về tên tuổi, quá trình học tập và kinh nghiệm làm việc.

 

- Những điểm mạnh của bản thân có liên quan đến vị trí công việc mà bạn đang phỏng vấn.

 

- Thành quả bạn đã đạt được trong công việc trước đó, và sự hiểu biết của bạn về những nhiệm vụ bạn sẽ phải làm ở vị trí công việc sắp tới.

 

- Cách bạn nhìn nhận về sự đóng góp của bản thân với công việc mà bạn đang hướng đến.

 

Một số câu hỏi về việc giới thiệu bản thân mà NTD thường đặt ra cho ứng viên của mình như:

 

- Could you tell me something about yourself?;

 

- Tell me a little bit about yourself?;

 

- How would you describe yourself?;

 

- Could you describe yourself briefly?...

 

Các bước cơ bản để giới về thiệu bản thân

 

Bạn cần trả lời làm sao cho đủ ý và súc tích nhất. Không được nói quá nhiều về thông tin cá nhân mà bạn đã ghi trong CV, hãy tập trung nói về học vấn, kỹ năng, điểm mạnh của cá nhân bạn phù hợp với vị trí đang ứng tuyển.

 

Bước 1: Lời chào mở đầu

 

Ví dụ: The first word, thank you for your question and I’m glad to introduce myself that…

 

Bước 2: Giới thiệu tên, tuổi, quê quán và nơi ở hiện tại

 

Ví dụ: My name is Tuan, I’m 23 years old, I was born in Ho Chi Minh city but now, I work and live in Ha Noi capital

 

Bước 3: Giới thiệu về học vấn; kinh nghiệm và kỹ năng của bạn

 

Ví dụ: From my CV, you can see that I graduated from Ho Chi Minh National university and my major is marketing…. 

 

Bước 4: Khẳng mình phù hợp với công việc đang ứng tuyển

 

Ví dụ: I think that my abilities, experiences and skills are suitable with the job of ABC company…

 

Bước 5: Gửi lời cảm ơn đến nhà tuyển dụng

 

Ví dụ: Thank you for listening to me / Thank you for your attention!

 

Mẫu giới thiệu bản thân dành cho sinh viên mới ra trường

 

Ví dụ: My name is Thuy,  I am originally from Ben Tre city but I've lived in Ho Chi Minh city for 5 years now. I'm 24 years old , I graduated from the University of Economics in June, and I hope to find a full time job now …(Tôi tên là Thúy,  Ban đầu tôi ở Bến Tre nhưng bây giờ tôi đang ở Thành phố Hồ Chí Minh được 5 năm. Tôi 24 tuổi, Tôi đã tốt nghiệp trường đại học kinh tế vào tháng 6. Và tôi đang hy vọng tìm được một công việc toàn thời gian…)

 

Mẫu giới thiệu bản thân cho người đã có kinh nghiệm

 

Ví dụ: My name is Mai. I'm 29 years old and I'm single, I'm a dedicated worker and a people person. I enjoy working as a team I also like to be in contact with the public…(Tôi tên là Mai. Tôi 30 tuổi và độc thân, Tôi là một người làm việc tận tâm và người của mọi người. Tôi thích làm việc theo nhóm. Tôi cũng thích giao tiếp với công chúng…).

 

Tổng hợp