Doanh nhân đương thời

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nhân
  • Hơn 67% người Việt muốn trở thành doanh nhân

Hơn 67% người Việt muốn trở thành doanh nhân

Một nghiên cứu cho thấy, có đến 67,2% người trưởng thành tại Việt Nam muốn trở thành doanh nhân và 58,2% nhận thức là họ có năng lực kinh doanh. Tuy nhiên chỉ có 39,4% người nhận thức có cơ hội để khởi sự kinh doanh và có đến 50,1% lo sợ thất bại trong kinh doanh.

 

Đây là những số liệu nằm trong Báo cáo Chỉ số Khởi nghiệp Việt Nam 2014 (GEM Việt Nam 2014) do Ban Kinh tế Trung ương Đảng, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố ngày 9.6.


Báo cáo dựa trên Chỉ số khởi nghiệp toàn cầu – GEM được khởi đầu năm 1999, với sự tham gia của 10 nước phát triển. Hiện nay nghiên cứu Chỉ số Khởi nghiệp toàn cầu đã thu hút được khoảng 100 nước tham gia. Nghiên cứu lớn nhất về khởi nghiệp là vào năm 2014 phỏng vấn được 206 nghìn người, đại diện cho 73 quốc gia, chiếm 72,4% dân số thế giới và 90% GDP của thế giới.


Báo cáo Chỉ số Khởi nghiệp Việt Nam 2014 chỉ ra rằng, thực trạng hoạt động khởi sự kinh doanh của Việt Nam đang thấp hơn các nước rất nhiều và thấp hơn năm 2013. Về phân theo độ tuổi: báo cáo cho thấy, khả năng của người trẻ tuổi kém hơn người trung niên nên họ dễ thất bại hơn.


Về lĩnh vực kinh doanh khởi nghiệp ở Việt Nam, năm 2014, tỷ trọng khởi nghiệp trong công nghiệp chế biến là cao nhất


Báo cáo cũng cho biết, có đến 67,2% người trưởng thành tại Việt Nam mong ước được trở thành doanh nhân, nhưng chỉ có 39,4% người nhận thức có cơ hội để khởi sự kinh doanh và 58,2% nhận thức là có năng lực kinh doanh; 50,1% người lo sợ thất bại trong kinh doanh.


Trong khi đó, tỷ lệ từ bỏ kinh doanh ở người Việt Nam thấp hơn các nước, có nghĩa là khả năng bám trụ của doanh nghiệp Việt tốt hơn. Thống kê cho thấy, có khoảng 100 người tham gia kinh doanh thì chỉ có khoảng 23 người bỏ.


Có 3 lý do chính được người Việt Nam nêu ra là 'lý do cá nhân' (như sức khỏe hay liên quan đến điều kiện gia đình) chiếm 28,6%; 'gặp vấn đề về tài chính' 15,7% và 'do gặp sự cố' 15,7%.


Trong khi ở các nước trên thế giới, lý do từ bỏ kinh doanh vì 'không có lợi nhuận' thường cao nhất, bất kể trình độ phát triển kinh tế.


Trên cơ sở phân tích các nghiên cứu, GEM Việt Nam 2014 đã đưa ra các khuyến nghị chính sách giúp cải thiện điều kiện kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp, hỗ trợ phát triển các hoạt động kinh doanh ở Việt Nam trong thời gian tới tập trung vào các vấn đề: Tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, xây dựng lại lòng tin cho người kinh doanh, đổi mới các chương trình đào tạo, nâng cao hàm lượng khoa học công nghệ trong kinh doanh…


Thụy Miên- Motthegioi