Doanh nhân đương thời

Thông tin doanh nghiệp

RSS

Giữ nguyên giá xăng dầu 17.286 đồng/lít

Liên Bộ Công thương - Tài chính vừa có quyết định giữ nguyên giá bán lẻ xăng dầu, thay vào đó sẽ chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với xăng, dầu.

 
Chiều ngày 13.4, Bộ Công thương đã có văn bản về việc điều hành kinh doanh giá xăng dầu
Theo đó, căn cứ thực tế diễn biến giá xăng, dầu thành phẩm thế giới kể từ ngày 29.3 đến hết ngày 12.4.2015, chênh lệch giá cơ sở của xăng RON 92 và xăng E5 là -29 đồng/lít; dầu diesel 0,05 là +129 đồng/lít; dầu hỏa là +217 đồng/lít và dầu mazut là +383 đồng/lít.
Trên cơ sở đó, Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định: Giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá như hiện hành. Chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các loại xăng dầu như sau: Xăng các loại: 991 đồng/lít; Dầu điêzen các loại: 134 đồng/lít; Dầu hỏa: 217 đồng/lít; Dầu madút các loại: 383 đồng/kg.
Đồng thời giữ nguyên giá bán các mặt hàng xăng RON 92, xăng E5, dầu diesel, dầu mazut và dầu hỏa. 
Theo đó, giá các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng trên thị trường không được cao hơn mức giá: Xăng RON 92 là 17.286 đồng/lít; Xăng E5 là 16.956 đồng/lít, dầu diesel 0,05S là 15.883 đồng/lít; dầu hỏa là 16.073 đồng/lít và dầu mazut là 12.653 đồng/lít.
Thời gian trích lập, sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu và giảm giá dầu hỏa áp dụng từ 15h ngày 13.4.
Theo Motthegioi