Doanh nhân đương thời

Thông tin doanh nghiệp

RSS

Giá xăng tăng 275 đồng/lít từ 15h ngày 19.6

Kể từ 15h ngày 19.6, giá xăng RON 92 và xăng E5 sẽ tăng 275 đồng/lít, dầu diesel giảm 287 đồng/lít, dầu hỏa giảm 275 đồng/lít và dầu mazut giảm 521 đồng/lít.

 
Thông tin từ Bộ Công thương cho biết, căn cứ vào diễn biến giá xăng, dầu thành phẩm thế giới kể từ ngày 20.5 đến hết ngày 3.6,  Liên bộ Công thương- Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán các loại mặt hàng dầu.
Theo đó, tăng giá xăng RON 92 và xăng E5 thêm 275 đồng/lít. Riêng các loại dầu như dầu diesel giảm 287 đồng/lít, dầu hỏa giảm 275 đồng/lít và dầu mazut giảm 521 đồng/lít.
Như vậy, sau khi tiến hành điều chỉnh, hiện các mặt hàng xăng dầu có mức giá như sau: giá xăng RON 92 ở mức 20.711 đồng/lít; xăng E5 ở mức 20.381 đồng/lít; dầu diesel giảm còn 16.077 đồng/lít; dầu mazút giảm còn 12.730 đồng/lít và dầu hỏa giảm còn 15.099 đồng/kg.
Bên cạnh đó, Liên Bộ cũng thống nhất giữ nguyên mức trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu như hiện hành. Đồng thời, giữ nguyên mức chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với xăng như hiện hành. Điều chỉnh mức chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với dầu mazut giảm từ 98 đồng/kg, từ mức 98 đồng/kg xuống còn 0 đồng/kg. Có nghĩa là sẽ ngững chi sử dụng Quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng dầu mazut.
Thời gian áp dụng việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng mặt hàng dầu và giảm chi Quỹ bình ổn giá là từ 15h ngày 19.6. 
Duyên Duyên- Motthegoi