Doanh nhân đương thời

Thông tin doanh nghiệp

RSS

Giá xăng giảm 320 đồng/lít

Theo tin từ Bộ Công thương ngày 6.12, Bộ này đã thống nhất với Bộ Tài chính chấp thuận điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu. Theo đó, liên bộ nhất trí điều chỉnh giảm 320 đồng/lít xăng RON 92.

Giam-gia-xang
Giá xăng giảm 320 đồng/lít kể từ 13 giờ hôm nay 6.12

 

Mức giá mới có hiệu lực từ thời điểm 13 giờ ngày 6.12.2014.


 

Lãnh đạo Petrolimex cho biết: Việc giảm giá xăng dầu lần này xuất phát từ thực tiễn diễn biến giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới trong chu kỳ tính giá, phù hợp với nguyên tắc xác định giá bán tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3.9.2014 của Chính phủ.

Ước tồn Quỹ Bình ổn giá tại Petrolimex trước thời điểm giảm giá ngày 06.12.2014 là 1.850 tỉ đồng.

Theo TNO