Doanh nhân đương thời

Thông tin doanh nghiệp

RSS

Giá USD tăng mạnh

Ngày 4.5, giá USD tại các ngân hàng tăng mạnh 30 đồng/USD. Giá mua USD tiền mặt - mua chuyển khoản và giá bán USD tại Eximbank lên 21.580 - 21.600 - 21.660 đồng/USD; Vietcombank lên 21.590 - 21.590 - 21.650 đồng/USD; ACB lên 21.580 - 21.600 - 21.660 đồng/USD...

Giá bán USD của các ngân hàng hiện gần mức kịch trần (21.673 đồng/USD). Trưởng phòng kinh doanh ngoại hối một ngân hàng cho biết cung cầu ngoại tệ hiện có lệch một chút theo hướng cung thấp hơn cầu. Tuy nhiên tình trạng này sẽ không kéo dài, cung cầu ngoại tệ sẽ ổn định lại khi nguồn cung ngoại tệ từ xuất khẩu tăng lên trong thời gian tới.

Theo TNO