Doanh nhân đương thời

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Doanh nghiệp rời khỏi thị trường trong tháng 10 tăng 57%

Doanh nghiệp rời khỏi thị trường trong tháng 10 tăng 57%

Trong tháng 10, cả nước có 1.131 doanh nghiệp (DN) quay trở lại hoạt động, tăng 19,3% so với tháng trước; nhưng có tới 7.141 DN gặp khó khăn phải tạm ngừng hoặc chấm dứt hoạt động, tăng 57%, theo Tổng cục Thống kê.

Tính chung trong 10 tháng đầu năm, cả nước có 54.333 DN gặp khó khăn buộc phải giải thể, hoặc đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng vốn đăng ký của các DN gặp khó khăn trong 10 tháng là 455,9 nghìn tỉ đồng, trong đó vốn đăng ký của các DN đã hoàn thành thủ tục giải thể là 61,7 nghìn tỉ đồng. Đây là số vốn chắc chắn đã bị loại ra khỏi nền kinh tế.

Cũng trong 10 tháng, có 13.003 DN quay trở lại hoạt động, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2013; 60.023 DN đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký 352,5 nghìn tỉ đồng, giảm 6,5% về số DN và tăng 9,5% về số vốn so với cùng kỳ năm trước.

Theo TNO