Doanh nhân đương thời

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Kinh doanh
  • Điện thoại 'Made in Vietnam' giúp cả nước có thặng dư

Điện thoại 'Made in Vietnam' giúp cả nước có thặng dư

Sau 9 tháng, Việt Nam từ nhập siêu đã tiến lên xuất siêu được 330 triệu USD. Kết quả này có được nhờ xuất khẩu điện thoại và máy tính tăng cao.

 

Sản xuất điện thoại tại nhà máy Samsung ở Bắc Ninh - ẢNH: M.P

 

Số liệu công bố của Tổng cục Hải quan cho thấy, trong hơn 154,32 tỉ USD xuất khẩu từ tháng 1 - hết tháng 9.2017, điện thoại các loại và linh kiện cùng nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện có đóng góp nhiều nhất với tổng kim ngạch ước đạt 49,45 tỉ USD.
 
Cụ thể, mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện ước đạt 31 tỉ USD, tăng 21,4% so với cùng kỳ. Dự báo trong những tháng tiếp theo, xuất khẩu điện thoại và linh kiện sẽ tiếp tục tăng trưởng do những nhà máy sản xuất điện thoại và linh kiện của các hãng lớn trên thế giới đang đầu tư sản xuất tại Việt Nam dần đi vào ổn định.
 
Bên cạnh đó, mặt hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 18,46 tỉ USD, tăng 40,8% so với cùng kỳ.
 
Theo dự báo của Bộ Công thương, trong những tháng cuối năm, xuất khẩu mặt hàng máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện vẫn có khả năng tăng trưởng do dự án Samsung Display (mới được tăng vốn đầu tư trong những tháng đầu năm 2017) đã có sản phẩm xuất khẩu ngay từ những tháng cuối năm 2017.
 
Theo M.Phương/ thanhnien.vn