Doanh nhân đương thời

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty CP DV hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO)

Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty CP DV hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO)

Ngày 15/12/2014, Công ty SASCO đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần dịch vụ hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất, hoàn tất tiến trình cổ phần hoá Công ty TNHH MTV dịch vụ hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất.

Báo cáo tại đại hội, đại diện Ban Chỉ đạo cổ phần hoá, ông Phan Lê Hoan – Thành viên Hội đồng thành viên, Trưởng ban Pháp chế kiểm soát nội bộ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đã đánh giá công tác cổ phần hoá tại SASCO đã đảm bảo đúng các trình tự thủ tục và tiến độ thời gian.

Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua các nội dung: Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh của công ty giai đoạn 2015-2017; mức lương, thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019.

Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên: Bà Đoàn Thị Mai Hương; bà Lê Hồng Thuỷ Tiên, ông Đặng Tuấn Tú; ông Phan Lê Hoan và ông Phan Vũ Tuấn.

Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên: Bà Huỳnh Thị Diệu – Trưởng ban Kiểm soát, ông Trần Phước Hải và bà Lê Thị Mỹ Hạnh.

Bà Đoàn Thị Mai Hương được bầu làm Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc. 

Nguồn: Công ty SASCO