Doanh nhân đương thời

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Công ty của mỹ nữ 9X Nhất Hạnh lãi 258 tỷ đồng

Công ty của mỹ nữ 9X Nhất Hạnh lãi 258 tỷ đồng

Công ty cổ phần Cơ điện lạnh (REE) - công ty của mỹ nữ 9X Nhất Hạnh vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2.2015. Theo đó, doanh thu của REE trong quý 2 đạt 684 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 258 tỷ đồng.

 
Công ty cổ phần Cơ điện lạnh (REE) - công ty do gia đình bà Nguyễn Thị Mai Thanh, mẹ của mỹ nữ 9X Nhất Hạnh làm Chủ tịch HĐQT vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2.2015.
Theo đó, doanh thu quý 2 của REE đạt 684 tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 683,7 tỷ đồng.
Trong tổng doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ của REE, doanh thu tài chính tăng mạnh nhất, đạt gần 232 tỷ đồng. Trong đó, cổ tức được chia là 213 tỷ. Tuy nhiên sau khi trừ đi cổ tức đã ghi nhận, REE ghi nhận khoản lỗ 109 tỷ từ công ty liên doanh, liên kết. 
Đáng chú ý, theo báo cáo tài chính của REE, chi phí quản lý trong quý này đã tăng vọt lên 40,6 tỷ đồng. Theo giải trình của REE, nguyên nhân là do trong quý 2, công ty đã giảm chi phí quản lý từ việc hoàn nhập dự phòng nợ khó đòi đã thu được số tiền 28,4 tỷ đồng. Đồng thời, trong quý 2.2015, REE thực hiện phân bổ lợi thế thương mại khoản đầu tư vào CTCP Thủy điện Thác Bà trong khi cùng kỳ năm trước chưa phát sinh. Nếu loại trừ các yếu tố này, chi phí quản lý của công ty ở mức cùng kỳ năm trước.
Kết quả cuối cùng, REE đạt 258 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý 2.2015, tăng 25,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ quý 2 đạt 238 tỷ đồng, tăng 15,5%.
Hiện, tổng tài sản của REE đạt 8.578 tỷ đồng, trong đó, nợ phải trả là 2.339 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 6.239 tỷ đồng.
Công ty REE cũng đang góp vốn đầu tư tại 8 công ty khác với giá trị 902 tỷ đồng, và đầu tư vào 17 công ty liên kết với giá trị 3.262 tỷ đồng.
Duyên Duyên- Motthegioi