Doanh nhân đương thời

Thông tin doanh nghiệp

RSS

Chỉ 10 - 15% hoa đạt tiêu chuẩn xuất khẩu

Sở NN-PTNT Lâm Đồng cho biết năm 2014 sản lượng hoa toàn tỉnh đạt hơn 2,35 tỉ cành, tăng 250 triệu cành so với năm 2013; diện tích canh tác hoa tăng từ 6.300 ha lên gần 7.000 ha, trong đó TP.Đà Lạt chiếm gần 70% diện tích và 74% sản lượng hoa của tỉnh.

Trồng hoa công nghệ cao tại Công ty Rừng Hoa Đà LạtTrồng hoa công nghệ cao tại Công ty Rừng Hoa Đà Lạt
Thế nhưng, chỉ có 10 - 15% hoa đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, chưa tương xứng với giá trị tiềm năng. Nguyên nhân, nông dân và các doanh nghiệp thiếu vốn đầu tư nhà kính công nghệ cao (khoảng 1,5 tỉ đồng/ha), diện tích đất sản xuất còn nhỏ lẻ, manh mún, thiếu đồng bộ nên không đủ số lượng và chất lượng để xuất khẩu theo đơn đặt hàng của đối tác nước ngoài. Chưa kể việc bảo quản hoa sau thu hoạch của các nông hộ còn sơ sài; các doanh nghiệp thiếu thông tin về thị trường hoa quốc tế, thiếu kinh nghiệm quản lý, thiếu chiến lược quảng bá thương hiệu…
 Theo TNO