Doanh nhân đương thời

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Du lịch
  • Bức tranh du lịch Việt Nam 2014

Bức tranh du lịch Việt Nam 2014

Theo số liệu của Tổng cục thống kê, năm 2014 ngành du lịch Việt Nam đón 7,87 triệu khách du lịch, tăng trưởng 104% so với năm 2013.

 

Theo số liệu của Tổng cục thống kê, năm 2014 ngành du lịch Việt Nam đón 7,87 triệu khách du lịch, tăng trưởng 104% so với năm 2013. Sự kiện căng thẳng biển Đông và đồng Rúp Nga lao dốc giai đoạn cuối năm có tác động đáng kể đến các doanh nghiệp du lịch cũng như định hướng thích nghi mới trong năm 2015.

 

Theo cafebiz.vn