Doanh nhân đương thời

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Thị trường
  • Bộ Tài Chính sẽ "trảm" doanh nghiệp vận tải không giảm giá cước

Bộ Tài Chính sẽ "trảm" doanh nghiệp vận tải không giảm giá cước

Bộ Tài Chính cho biết còn nhiều doanh nghiệp kinh doanh vận tải ô tô chưa thực hiện kê khai giảm cước trong khi giá xăng dầu tiếp tục được điều chỉnh giảm sâu thêm 02 đợt trong tháng 11/2014

 

Trước tình hình giá xăng dầu liên tục giảm trong thời gian vừa qua, Bộ Tài chính và Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố đề nghị tiếp tục tăng cường công tác quản lý giá trên địa bàn, trong đó đề nghị các địa phương kiểm tra, rà soát, yêu cầu doanh nghiệp kê khai giảm giá cước vận tải ô tô phù hợp với biến động giảm của chi phí nhiên liệu.

Đồng thời, Liên bộ cũng thành lập đoàn công tác liên ngành làm việc tại một số địa phương về nội dung trên.

Đến nay, nhiều doanh nghiệp vận tải bằng xe ô tô đã thực hiện giảm giá cước vận tải và kê khai lại giá với Sở Tài chính và Sở Giao thông Vận tải địa phương.

Tuy nhiên, qua theo dõi cho thấy đến thời điểm hiện tại vẫn còn nhiều doanh nghiệp kinh doanh vận tải ô tô chưa thực hiện kê khai giảm cước trong khi giá xăng dầu tiếp tục được điều chỉnh giảm sâu thêm 02 đợt trong tháng 11/2014.

Để tiếp tục tăng cường công tác quản lý giá cước vận tải bằng xe ô tô bảo đảm giá cước vận tải ô tô vận động phù hợp với biến động của chi phí nhiên liệu và các yếu tố đầu vào trong giá thành vận tải.

Theo đó, Bộ Tài chính yêu cầu Sở Tài chính, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tiếp tục kiểm tra, giám sát việc thực hiện kê khai giảm giá cước vận tải bằng xe ô tô phù hợp với biến động giảm của giá xăng dầu:

Cụ thể, các Sở Tài chính phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và các cơ quan liên quan tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông Vận tải chú trọng việc tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện kê khai giảm giá cước vận tải ô tô; đôn đốc, yêu cầu các doanh nghiệp vận tải ô tô kịp thời tính toán lại giá thành, kê khai lại giá cước vận tải phù hợp với tác động giảm của giá xăng dầu vào giá cước vận tải thời gian vừa qua.

Trường hợp cần thiết, Sở Tài chính phối hợp với Sở Giao thông vận tải tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật về giá.

Đặc biệt, phải chú trọng kiểm tra việc thực hiện kê khai, niêm yết giá; kiểm tra yếu tố hình thành giá kết hợp với thanh tra chấp hành pháp luật về thuế đối với doanh nghiệp vận tải ô tô trên địa bàn; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Diễn biến tình hình giảm giá cước và kết quả thanh tra, kiểm tra giá cước vận tải đề nghị Sở Tài chính tổng hợp báo cáo về Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) trước ngày 15/12/2014.

 

Theo cafef.vn