Doanh nhân đương thời

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nhân
  • 8 CEO thành triệu phú trước tuổi 30

8 CEO thành triệu phú trước tuổi 30

Phù thủy trang điểm gốc Việt - Michell Phan hay đồng sáng lập PayPal - Elon Musk đều kiếm được gia tài triệu USD khi còn rất trẻ.

Những CEO thành triệu phú trước tuổi 30