Doanh nhân đương thời

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Du lịch
  • 690 ngàn lượt khách đến Việt Nam trong tháng 4

690 ngàn lượt khách đến Việt Nam trong tháng 4

Tổng cục Du lịch Việt Nam cho biết, trong tháng 4/2015, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 690.440 lượt, tăng 11,7% so với tháng trước. Tính chung 4 tháng đầu năm 2015, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 2.698.324 lượt.

Trong số này, khách du lịch đến từ Trung Quốc chiếm nhiều nhất, với 187.080 lượt; Hàn Quốc đứng thứ 2, với 85.297 lượt; tiếp đến là Nhật Bản với 48.941 lượt. Hoa Kỳ đứng thứ 4 về số khách đến Việt Nam với 40.290 lượt…

 

 

Theo Chương trình Hành động quốc gia về du lịch giai đoạn 2013 - 2020, thì trong năm 2015 này, Việt Nam phấn đấu thu hút 7-7,5 triệu lượt khách du lịch quốc tế, phục vụ 36-37 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu từ khách du lịch đạt 10 - 11 tỷ USD. 

Như vậy, sau 4 tháng, chúng ta đã đạt gần 2,7 triệu lượt khách, bằng 36% chỉ tiêu cả năm. Nếu giữ vững nhịp độ này, kế hoạch cả năm chắc chắn sẽ hoàn thành.

Để thu hút khách quốc tế đến Việt Nam, ngành du lịch đặt kế hoạch trong năm 2015, nâng cao chất lượng cho 30% sản phẩm du lịch của các khu, điểm du lịch trên toàn quốc; đến năm 2020 nâng cấp được khoảng 70% sản phẩm du lịch của các khu, điểm du lịch trên toàn quốc.

Hỗ trợ phát triển sản phẩm du lịch, xây dựng sản phẩm du lịch phù hợp thị trường mục tiêu của du lịch Việt Nam, trên cơ sở khai thác thế mạnh về tài nguyên du lịch, khai thác đặc trưng du lịch của 7 vùng du lịch.

Trong đó, gắn việc xây dựng sản phẩm du lịch với việc bán sản phẩm du lịch của các công ty lữ hành. Chuyển giao mô hình khai thác, quản lý và kiểm soát chất lượng cho địa phương. Ưu tiên phát triển các sản phẩm du lịch Việt Nam có nhiều lợi thế như du lịch biển đảo, du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, các sản phẩm du lịch chuyên đề phục vụ các Năm du lịch quốc gia…

Ngoài ra, thực hiện Chương trình Hành động quốc gia về du lịch, ngành còn triển khai nhiều hoạt động nâng cao chất lượng môi trường du lịch (tự nhiên và xã hội); hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch.

Theo baodautu