Doanh nhân đương thời

Thông tin doanh nghiệp

RSS

50 sản phẩm sữa giảm giá từ 0,4 - 4%

Ngày 15.4, Bộ Tài chính công bố nhanh kết quả thực hiện kê khai lại giá của 5 doanh nghiệp đối với mặt hàng sữa dành cho trẻ dưới 24 tháng tuổi.

 

5 công ty phải thực hiện kê khai giá gồm Công ty TNHH MeadJohnson Nutrition VN, Công ty TNHH Friesland Campina VN, Công ty TNHH Nestle VN, Công ty TNHH Dinh dưỡng 3A và Công ty TNHH Tiên Tiến. Kết quả có 50 sản phẩm kê khai giảm giá với mức giảm từ 0,4 - 4%. Các mức giá mới dự kiến có hiệu lực từ ngày 20.4.2015.

Theo TNO